Arabiska för hosta

su3aal
ﺳُﻌَﺎﻝ
hosta – maskulinum

Det arabiska ordet för hosta uttalas su3aal och skrivs ﺳُﻌَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hosta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hosta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hosta

Alla bokstäver i hosta

ﺳُﻌَﺎﻝ
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
ayn
3
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för hosta består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳُﻌَﺎﻝ och uttalas su3aal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hosta

fu3aal blir su3aal

Vi har sett att det arabiska ordet för hosta skrivs ﺳُﻌَﺎﻝ och uttalas su3aal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är s, 3 och l, blir ordet su3aal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hosta