Arabiska för överraskning

mufaaja'a
ﻣُﻔَﺎﺟَﺄَﺓ
överraskning – femininum singular

Det arabiska ordet för överraskning uttalas mufaaja'a och skrivs ﻣُﻔَﺎﺟَﺄَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet överraskning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överraskning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, jim som skrivs och uttalas j och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överraskning

Alla bokstäver i överraskning

ﻣُﻔَﺎﺟَﺄَﺓ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺄ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺄ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺄ
ـﺔ
 
mim
m
fa
f
alef
jim
j
alif hamza
'
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för överraskning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻔَﺎﺟَﺄَﺓ och uttalas mufaaja'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver