Arabiska för aktivitet

nashaaT
ﻧَﺸَﺎﻁ
aktivitet – femininum singular

Det arabiska ordet för aktivitet uttalas nashaaT och skrivs ﻧَﺸَﺎﻁ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns aktivitet i:

'anshiTa
ﺃَﻧﺸِﻄَﺔ
aktivitet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktivitet består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktivitet

Alla bokstäver i aktivitet

ﻧَﺸَﺎﻁ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
nun
n
shin
sh
alef
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för aktivitet består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺸَﺎﻁ och uttalas nashaaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver