Arabiska för aktivera, stimulera

nashshaTa
ﻧَﺸَّﻂَ
aktivera, stimulera – dåtid han
yunashshiTu
ﻳُﻨَﺸِّﻂُ
aktivera, stimulera – nutid han

Det arabiska verbet för att aktivera, stimulera skrivs ﻧَﺸَّﻂَ och uttalas nashshaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺸِّﻂُ och uttalas yunashshiTu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktivera, stimulera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktivera, stimulera

Alla bokstäver i aktivera, stimulera

ﻧَﺸَّﻂَ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻂ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻂ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
nun
n
shin
sh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för aktivera, stimulera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺸَّﻂَ och uttalas nashshaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av aktivera, stimulera

dåtid
nutid
han
nashshaTa
ﻧَﺸَّﻂَ
han - dåtid
yunashshiTu
ﻳُﻨَﺸِّﻂُ
han - nutid
hon
nashshaTat
ﻧَﺸَّﻄَﺖ
hon - dåtid
tunashshiTu
ﺗُﻨَﺸِّﻂُ
hon - nutid
jag
nashshaTtu
ﻧَﺸَّﻄﺖُ
jag - dåtid
'unashshiTu
ﺃُﻧَﺸِّﻂُ
jag - nutid