Arabiska för aktivering

tanshiiT
ﺗَﻨﺸِﻴﻂ
aktivering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aktivering uttalas tanshiiT och skrivs ﺗَﻨﺸِﻴﻂ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktivering består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktivering

Alla bokstäver i aktivering

ﺗَﻨﺸِﻴﻂ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ta
t
nun
n
shin
sh
ya
y
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för aktivering består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨﺸِﻴﻂ och uttalas tanshiiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver