Arabiska för aktiv, upptagen

nashiiT
ﻧَﺸِﻴﻂ
aktiv, upptagen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aktiv, upptagen uttalas nashiiT och skrivs ﻧَﺸِﻴﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns aktiv, upptagen i:

nashiiTa
ﻧَﺸِﻴﻄَﺔ
aktiv, upptagen – femininum singular
nashiiTaat
ﻧَﺸِﻴﻄَﺎﺕ
aktiv, upptagen – femininum plural
nushaTaa'
ﻧُﺸَﻄَﺎﺀ
aktiv, upptagen – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet aktiv, upptagen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktiv, upptagen består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktiv, upptagen

Alla bokstäver i aktiv, upptagen

ﻧَﺸِﻴﻂ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
nun
n
shin
sh
ya
y
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för aktiv, upptagen består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺸِﻴﻂ och uttalas nashiiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver