Arabiska för vilseleda

TawwaHa
ﻃَﻮَّﺡَ
vilseleda – dåtid han
yuTawwiHu
ﻳُﻄَﻮِّﺡُ
vilseleda – nutid han

Det arabiska verbet för att vilseleda skrivs ﻃَﻮَّﺡَ och uttalas TawwaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻮِّﺡُ och uttalas yuTawwiHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vilseleda består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vilseleda

Alla bokstäver i vilseleda

ﻃَﻮَّﺡَ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Ta
T
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vilseleda består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻮَّﺡَ och uttalas TawwaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vilseleda

fa33ala blir TawwaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för vilseleda skrivs ﻃَﻮَّﺡَ och uttalas TawwaHa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, w och H, blir ordet TawwaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vilseleda

Böjningsformer av vilseleda

dåtid
nutid
han
TawwaHa
ﻃَﻮَّﺡَ
han - dåtid
yuTawwiHu
ﻳُﻄَﻮِّﺡُ
han - nutid
hon
TawwaHat
ﻃَﻮَّﺣَﺖ
hon - dåtid
tuTawwiHu
ﺗُﻄَﻮِّﺡُ
hon - nutid
jag
TawwaHtu
ﻃَﻮَّﺣﺖُ
jag - dåtid
'uTawwiHu
ﺃُﻃَﻮِّﺡُ
jag - nutid