Arabiska för grävmaskin

Haffaara
ﺣَﻔَّﺎﺭَﺓ
grävmaskin – femininum singular

Det arabiska ordet för grävmaskin uttalas Haffaara och skrivs ﺣَﻔَّﺎﺭَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grävmaskin består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grävmaskin

Alla bokstäver i grävmaskin

ﺣَﻔَّﺎﺭَﺓ
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
Ha
H
fa
f
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för grävmaskin består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻔَّﺎﺭَﺓ och uttalas Haffaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grävmaskin

fa33aala blir Haffaara

Vi har sett att det arabiska ordet för grävmaskin skrivs ﺣَﻔَّﺎﺭَﺓ och uttalas Haffaara. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aala och ordets rotbokstäver är H, f och r, blir ordet Haffaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grävmaskin