Arabiska för hål

Hufra
ﺣُﻔﺮَﺓ
hål – femininum singular

Det arabiska ordet för hål uttalas Hufra och skrivs ﺣُﻔﺮَﺓ.

Förutom grundformen finns hål i:

Hufar
ﺣُﻔَﺮ
hål – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hål består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hål

Alla bokstäver i hål

ﺣُﻔﺮَﺓ
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺔ
 
Ha
H
fa
f
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hål består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣُﻔﺮَﺓ och uttalas Hufra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hål

fu3la blir Hufra

Vi har sett att det arabiska ordet för hål skrivs ﺣُﻔﺮَﺓ och uttalas Hufra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är H, f och r, blir ordet Hufra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hål