Arabiska för tillskrivning

3azw
ﻋَﺰﻭ
tillskrivning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillskrivning uttalas 3azw och skrivs ﻋَﺰﻭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillskrivning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillskrivning

Alla bokstäver i tillskrivning

ﻋَﺰﻭ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ـﻮ
 
ayn
3
zayn
z
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för tillskrivning består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺰﻭ och uttalas 3azw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillskrivning

fa3l blir 3azw

Vi har sett att det arabiska ordet för tillskrivning skrivs ﻋَﺰﻭ och uttalas 3azw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, z och w, blir ordet 3azw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillskrivning