Arabiska för trösta

3azzaa
ﻋَﺰَّﻯ
trösta – dåtid han
yu3azzii
ﻳُﻌَﺰِّﻱ
trösta – nutid han

Det arabiska verbet för att trösta skrivs ﻋَﺰَّﻯ och uttalas 3azzaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺰِّﻱ och uttalas yu3azzii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trösta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trösta

Alla bokstäver i trösta

ﻋَﺰَّﻯ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ـﻰ
 
ayn
3
zayn
z
a
 
 
Det arabiska ordet för trösta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻋَﺰَّﻯ och uttalas 3azzaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av trösta

dåtid
nutid
han
3azzaa
ﻋَﺰَّﻯ
han - dåtid
yu3azzii
ﻳُﻌَﺰِّﻱ
han - nutid
hon
3azzat
ﻋَﺰَّﺕ
hon - dåtid
tu3azzii
ﺗُﻌَﺰِّﻱ
hon - nutid
jag
3azzawtu
ﻋَﺰَّﻭﺕُ
jag - dåtid
'u3azzii
ﺃُﻋَﺰِّﻱ
jag - nutid