Arabiska för burk

Sawaa3
ﺻَﻮَﺍﻉ
burk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för burk uttalas Sawaa3 och skrivs ﺻَﻮَﺍﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet burk består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med burk

Alla bokstäver i burk

ﺻَﻮَﺍﻉ
ﺻـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
waw
w
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för burk består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻮَﺍﻉ och uttalas Sawaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för burk

fa3aal blir Sawaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för burk skrivs ﺻَﻮَﺍﻉ och uttalas Sawaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är S, w och 3, blir ordet Sawaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som burk