Arabiska för sa (mått)

Saa3
ﺻَﺎﻉ
sa (mått) – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sa (mått) uttalas Saa3 och skrivs ﺻَﺎﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sa (mått)

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sa (mått) består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sa (mått)

Alla bokstäver i sa (mått)

ﺻَﺎﻉ
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för sa (mått) består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﻉ och uttalas Saa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver