Arabiska för avdunsta

tabakhkhara
ﺗَﺒَﺨَّﺮَ
avdunsta – dåtid han
yatabakhkharu
ﻳَﺘَﺒَﺨَّﺮُ
avdunsta – nutid han

Det arabiska verbet för att avdunsta skrivs ﺗَﺒَﺨَّﺮَ och uttalas tabakhkhara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺒَﺨَّﺮُ och uttalas yatabakhkharu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avdunsta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avdunsta består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avdunsta

Alla bokstäver i avdunsta

ﺗَﺒَﺨَّﺮَ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
ta
t
beh
b
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för avdunsta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺒَﺨَّﺮَ och uttalas tabakhkhara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av avdunsta

dåtid
nutid
han
tabakhkhara
ﺗَﺒَﺨَّﺮَ
han - dåtid
yatabakhkharu
ﻳَﺘَﺒَﺨَّﺮُ
han - nutid
hon
tabakhkharat
ﺗَﺒَﺨَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tatabakhkharu
ﺗَﺘَﺒَﺨَّﺮُ
hon - nutid
jag
tabakhkhartu
ﺗَﺒَﺨَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'atabakhkharu
ﺃَﺗَﺒَﺨَّﺮُ
jag - nutid