Arabiska för tom

faarigh
ﻓَﺎﺭِﻍ
tom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tom uttalas faarigh och skrivs ﻓَﺎﺭِﻍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tom består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tom

Alla bokstäver i tom

ﻓَﺎﺭِﻍ
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
fa
f
alef
ra
r
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för tom består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺭِﻍ och uttalas faarigh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tom

faa3il blir faarigh

Vi har sett att det arabiska ordet för tom skrivs ﻓَﺎﺭِﻍ och uttalas faarigh. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är f, r och gh, blir ordet faarigh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tom