Arabiska för tom

mufarragh
ﻣُﻔَﺮَّﻍ
tom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tom uttalas mufarragh och skrivs ﻣُﻔَﺮَّﻍ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tom består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tom

Alla bokstäver i tom

ﻣُﻔَﺮَّﻍ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
mim
m
fa
f
ra
r
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för tom består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻔَﺮَّﻍ och uttalas mufarragh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tom

mufa33al blir mufarragh

Vi har sett att det arabiska ordet för tom skrivs ﻣُﻔَﺮَّﻍ och uttalas mufarragh. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är f, r och gh, blir ordet mufarragh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tom