Arabiska för bråka, vara oense

tashaakasa
ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
bråka, vara oense – dåtid han
yatashaakasu
ﻳَﺘَﺸَﺎﻛَﺲُ
bråka, vara oense – nutid han

Det arabiska verbet för att bråka, vara oense skrivs ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ och uttalas tashaakasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺸَﺎﻛَﺲُ och uttalas yatashaakasu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bråka, vara oense består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bråka, vara oense

Alla bokstäver i bråka, vara oense

ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
ﺗـ
ـﺸـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺸـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
shin
sh
alef
kaf
k
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för bråka, vara oense består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ och uttalas tashaakasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bråka, vara oense

dåtid
nutid
han
tashaakasa
ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
han - dåtid
yatashaakasu
ﻳَﺘَﺸَﺎﻛَﺲُ
han - nutid
hon
tashaakasat
ﺗَﺸَﺎﻛَﺴَﺖ
hon - dåtid
tatashaakasu
ﺗَﺘَﺸَﺎﻛَﺲُ
hon - nutid
jag
tashaakastu
ﺗَﺸَﺎﻛَﺴﺖُ
jag - dåtid
'atashaakasu
ﺃَﺗَﺸَﺎﻛَﺲُ
jag - nutid