Arabiska för bråka

shaakasa
ﺷَﺎﻛَﺲَ
bråka – dåtid han
yushaakisu
ﻳُﺸَﺎﻛِﺲُ
bråka – nutid han

Det arabiska verbet för att bråka skrivs ﺷَﺎﻛَﺲَ och uttalas shaakasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺎﻛِﺲُ och uttalas yushaakisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bråka består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bråka

Alla bokstäver i bråka

ﺷَﺎﻛَﺲَ
ﺷـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺲ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
shin
sh
alef
kaf
k
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för bråka består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻛَﺲَ och uttalas shaakasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bråka

dåtid
nutid
han
shaakasa
ﺷَﺎﻛَﺲَ
han - dåtid
yushaakisu
ﻳُﺸَﺎﻛِﺲُ
han - nutid
hon
shaakasat
ﺷَﺎﻛَﺴَﺖ
hon - dåtid
tushaakisu
ﺗُﺸَﺎﻛِﺲُ
hon - nutid
jag
shaakastu
ﺷَﺎﻛَﺴﺖُ
jag - dåtid
'ushaakisu
ﺃُﺷَﺎﻛِﺲُ
jag - nutid