Arabiska för elak, stridslysten

shakis
ﺷَﻜِﺲ
elak, stridslysten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för elak, stridslysten uttalas shakis och skrivs ﺷَﻜِﺲ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elak, stridslysten består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elak, stridslysten

Alla bokstäver i elak, stridslysten

ﺷَﻜِﺲ
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺲ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
shin
sh
kaf
k
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för elak, stridslysten består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻜِﺲ och uttalas shakis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver