Arabiska för vara aggressiv

shakusa
ﺷَﻜُﺲَ
vara aggressiv – dåtid han
yashkusu
ﻳَﺸﻜُﺲُ
vara aggressiv – nutid han

Det arabiska verbet för att vara aggressiv skrivs ﺷَﻜُﺲَ och uttalas shakusa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻜُﺲُ och uttalas yashkusu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara aggressiv består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara aggressiv

Alla bokstäver i vara aggressiv

ﺷَﻜُﺲَ
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺲ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
shin
sh
kaf
k
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för vara aggressiv består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻜُﺲَ och uttalas shakusa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara aggressiv

dåtid
nutid
han
shakusa
ﺷَﻜُﺲَ
han - dåtid
yashkusu
ﻳَﺸﻜُﺲُ
han - nutid
hon
shakusat
ﺷَﻜُﺴَﺖ
hon - dåtid
tashkusu
ﺗَﺸﻜُﺲُ
hon - nutid
jag
shakustu
ﺷَﻜُﺴﺖُ
jag - dåtid
'ashkusu
ﺃَﺷﻜُﺲُ
jag - nutid