Arabiska för avtryckare

zinaad
ﺯِﻧَﺎﺩ
avtryckare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avtryckare uttalas zinaad och skrivs ﺯِﻧَﺎﺩ.

Kategori: vapen
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avtryckare består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, nun som skrivs och uttalas n och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avtryckare

Alla bokstäver i avtryckare

ﺯِﻧَﺎﺩ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺪ
 
zayn
z
nun
n
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avtryckare består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯِﻧَﺎﺩ och uttalas zinaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avtryckare

fi3aal blir zinaad

Vi har sett att det arabiska ordet för avtryckare skrivs ﺯِﻧَﺎﺩ och uttalas zinaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är z, n och d, blir ordet zinaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avtryckare