Arabiska för mens

HiyaaD
ﺣِﻴَﺎﺽ
mens – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mens uttalas HiyaaD och skrivs ﺣِﻴَﺎﺽ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mens består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mens

Alla bokstäver i mens

ﺣِﻴَﺎﺽ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
Ha
H
ya
y
alef
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för mens består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﻴَﺎﺽ och uttalas HiyaaD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mens

fi3aal blir HiyaaD

Vi har sett att det arabiska ordet för mens skrivs ﺣِﻴَﺎﺽ och uttalas HiyaaD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är H, y och D, blir ordet HiyaaD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mens