Arabiska för lampa

siraaj
ﺳِﺮَﺍﺝ
lampa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lampa uttalas siraaj och skrivs ﺳِﺮَﺍﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lampa i:

suruj
ﺳُﺮُﺝ
lampa – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lampa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lampa

Alla bokstäver i lampa

ﺳِﺮَﺍﺝ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
sin
s
ra
r
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för lampa består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﺮَﺍﺝ och uttalas siraaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lampa

fi3aal blir siraaj

Vi har sett att det arabiska ordet för lampa skrivs ﺳِﺮَﺍﺝ och uttalas siraaj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är s, r och j, blir ordet siraaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lampa