Arabiska för exempel, standard

mithaal
ﻣِﺜَﺎﻝ
exempel, standard – maskulinum singular

Det arabiska ordet för exempel, standard uttalas mithaal och skrivs ﻣِﺜَﺎﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns exempel, standard i:

'amthila
ﺃَﻣﺜِﻠَﺔ
exempel, standard – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet exempel, standard

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exempel, standard består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exempel, standard

Alla bokstäver i exempel, standard

ﻣِﺜَﺎﻝ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
tha
th
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för exempel, standard består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺜَﺎﻝ och uttalas mithaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver