Arabiska för frågeställare

mustafhim
ﻣُﺴﺘَﻔﻬِﻢ
frågeställare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frågeställare uttalas mustafhim och skrivs ﻣُﺴﺘَﻔﻬِﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frågeställare består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frågeställare

Alla bokstäver i frågeställare

ﻣُﺴﺘَﻔﻬِﻢ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
sin
s
ta
t
fa
f
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för frågeställare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻔﻬِﻢ och uttalas mustafhim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frågeställare

mustaf3il blir mustafhim

Vi har sett att det arabiska ordet för frågeställare skrivs ﻣُﺴﺘَﻔﻬِﻢ och uttalas mustafhim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3il och ordets rotbokstäver är f, h och m, blir ordet mustafhim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frågeställare