Arabiska för fråga

istafhama
ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ
fråga – dåtid han
yastafhimu
ﻳَﺴﺘَﻔﻬِﻢُ
fråga – nutid han

Det arabiska verbet för att fråga skrivs ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ och uttalas istafhama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻔﻬِﻢُ och uttalas yastafhimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fråga består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fråga

Alla bokstäver i fråga

ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
fa
f
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fråga består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ och uttalas istafhama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fråga

istaf3ala blir istafhama

Vi har sett att det arabiska ordet för fråga skrivs ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ och uttalas istafhama. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är f, h och m, blir ordet istafhama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fråga

Böjningsformer av fråga

dåtid
nutid
han
istafhama
ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ
han - dåtid
yastafhimu
ﻳَﺴﺘَﻔﻬِﻢُ
han - nutid
hon
istafhamat
ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻤَﺖ
hon - dåtid
tastafhimu
ﺗَﺴﺘَﻔﻬِﻢُ
hon - nutid
jag
istafhamtu
ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻤﺖُ
jag - dåtid
'astafhimu
ﺃَﺳﺘَﻔﻬِﻢُ
jag - nutid