Arabiska för förstå varandra, komma överens

tafaahama
ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ
förstå varandra, komma överens – dåtid han
yatafaahamu
ﻳَﺘَﻔَﺎﻫَﻢُ
förstå varandra, komma överens – nutid han

Det arabiska verbet för att förstå varandra, komma överens skrivs ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ och uttalas tafaahama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﺎﻫَﻢُ och uttalas yatafaahamu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstå varandra, komma överens består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstå varandra, komma överens

Alla bokstäver i förstå varandra, komma överens

ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
fa
f
alef
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förstå varandra, komma överens består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ och uttalas tafaahama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstå varandra, komma överens

tafaa3ala blir tafaahama

Vi har sett att det arabiska ordet för förstå varandra, komma överens skrivs ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ och uttalas tafaahama. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är f, h och m, blir ordet tafaahama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstå varandra, komma överens

Böjningsformer av förstå varandra, komma överens

dåtid
nutid
han
tafaahama
ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ
han - dåtid
yatafaahamu
ﻳَﺘَﻔَﺎﻫَﻢُ
han - nutid
hon
tafaahamat
ﺗَﻔَﺎﻫَﻤَﺖ
hon - dåtid
tatafaahamu
ﺗَﺘَﻔَﺎﻫَﻢُ
hon - nutid
jag
tafaahamtu
ﺗَﻔَﺎﻫَﻤﺖُ
jag - dåtid
'atafaahamu
ﺃَﺗَﻔَﺎﻫَﻢُ
jag - nutid