Arabiska för få att förstå, förklara

'afhama
ﺃَﻓﻬَﻢَ
få att förstå, förklara – dåtid han
yufhimu
ﻳُﻔﻬِﻢُ
få att förstå, förklara – nutid han

Det arabiska verbet för att få att förstå, förklara skrivs ﺃَﻓﻬَﻢَ och uttalas 'afhama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔﻬِﻢُ och uttalas yufhimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få att förstå, förklara består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få att förstå, förklara

Alla bokstäver i få att förstå, förklara

ﺃَﻓﻬَﻢَ
ﻓـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﻓـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ـﺄ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
fa
f
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för få att förstå, förklara består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻓﻬَﻢَ och uttalas 'afhama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för få att förstå, förklara

'af3ala blir 'afhama

Vi har sett att det arabiska ordet för få att förstå, förklara skrivs ﺃَﻓﻬَﻢَ och uttalas 'afhama. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är f, h och m, blir ordet 'afhama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som få att förstå, förklara

Böjningsformer av få att förstå, förklara

dåtid
nutid
han
'afhama
ﺃَﻓﻬَﻢَ
han - dåtid
yufhimu
ﻳُﻔﻬِﻢُ
han - nutid
hon
'afhamat
ﺃَﻓﻬَﻤَﺖ
hon - dåtid
tufhimu
ﺗُﻔﻬِﻢُ
hon - nutid
jag
'afhamtu
ﺃَﻓﻬَﻤﺖُ
jag - dåtid
'ufhimu
ﺃُﻓﻬِﻢُ
jag - nutid