Arabiska för kärvhet

jafw
ﺟَﻔﻮ
kärvhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kärvhet uttalas jafw och skrivs ﺟَﻔﻮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kärvhet består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, fa som skrivs och uttalas f och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kärvhet

Alla bokstäver i kärvhet

ﺟَﻔﻮ
ﺟـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
 
jim
j
fa
f
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för kärvhet består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻔﻮ och uttalas jafw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kärvhet

fa3l blir jafw

Vi har sett att det arabiska ordet för kärvhet skrivs ﺟَﻔﻮ och uttalas jafw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, f och w, blir ordet jafw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kärvhet