Arabiska för sky, undvika

jaafaa
ﺟَﺎﻓَﻰ
sky, undvika – dåtid han
yujaafii
ﻳُﺠَﺎﻓِﻲ
sky, undvika – nutid han

Det arabiska verbet för att sky, undvika skrivs ﺟَﺎﻓَﻰ och uttalas jaafaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﺎﻓِﻲ och uttalas yujaafii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sky, undvika består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, fa som skrivs och uttalas f och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sky, undvika

Alla bokstäver i sky, undvika

ﺟَﺎﻓَﻰ
ﺟـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻰ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻰ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻰ
 
jim
j
alef
fa
f
a
 
 
Det arabiska ordet för sky, undvika består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻓَﻰ och uttalas jaafaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av sky, undvika

dåtid
nutid
han
jaafaa
ﺟَﺎﻓَﻰ
han - dåtid
yujaafii
ﻳُﺠَﺎﻓِﻲ
han - nutid
hon
jaafawat
ﺟَﺎﻓَﻮَﺕ
hon - dåtid
tujaafiwu
ﺗُﺠَﺎﻓِﻮُ
hon - nutid
jag
jaafawtu
ﺟَﺎﻓَﻮﺕُ
jag - dåtid
'ujaafiwu
ﺃُﺟَﺎﻓِﻮُ
jag - nutid