Arabiska för rengöring

Tuhr
ﻃُﻬﺮ
rengöring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rengöring uttalas Tuhr och skrivs ﻃُﻬﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rengöring består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rengöring

Alla bokstäver i rengöring

ﻃُﻬﺮ
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
Ta
T
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rengöring består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃُﻬﺮ och uttalas Tuhr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rengöring

fu3l blir Tuhr

Vi har sett att det arabiska ordet för rengöring skrivs ﻃُﻬﺮ och uttalas Tuhr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är T, h och r, blir ordet Tuhr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rengöring