Arabiska för disinfect, rena

Tahhara
ﻃَﻬَّﺮَ
disinfect, rena – dåtid han
yuTahhiru
ﻳُﻄَﻬِّﺮُ
disinfect, rena – nutid han

Det arabiska verbet för att disinfect, rena skrivs ﻃَﻬَّﺮَ och uttalas Tahhara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻬِّﺮُ och uttalas yuTahhiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet disinfect, rena består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med disinfect, rena

Alla bokstäver i disinfect, rena

ﻃَﻬَّﺮَ
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
Ta
T
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för disinfect, rena består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻬَّﺮَ och uttalas Tahhara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för disinfect, rena

fa33ala blir Tahhara

Vi har sett att det arabiska ordet för disinfect, rena skrivs ﻃَﻬَّﺮَ och uttalas Tahhara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, h och r, blir ordet Tahhara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som disinfect, rena

Böjningsformer av disinfect, rena

dåtid
nutid
han
Tahhara
ﻃَﻬَّﺮَ
han - dåtid
yuTahhiru
ﻳُﻄَﻬِّﺮُ
han - nutid
hon
Tahharat
ﻃَﻬَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuTahhiru
ﺗُﻄَﻬِّﺮُ
hon - nutid
jag
Tahhartu
ﻃَﻬَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uTahhiru
ﺃُﻃَﻬِّﺮُ
jag - nutid