Arabiska för vara ren

Tahara
ﻃَﻬَﺮَ
vara ren – dåtid han
yaThuru
ﻳَﻄﻬُﺮُ
vara ren – nutid han

Det arabiska verbet för att vara ren skrivs ﻃَﻬَﺮَ och uttalas Tahara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻬُﺮُ och uttalas yaThuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara ren består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara ren

Alla bokstäver i vara ren

ﻃَﻬَﺮَ
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
Ta
T
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara ren består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻬَﺮَ och uttalas Tahara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara ren

fa3ala blir Tahara

Vi har sett att det arabiska ordet för vara ren skrivs ﻃَﻬَﺮَ och uttalas Tahara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är T, h och r, blir ordet Tahara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara ren

Böjningsformer av vara ren

dåtid
nutid
han
Tahara
ﻃَﻬَﺮَ
han - dåtid
yaThuru
ﻳَﻄﻬُﺮُ
han - nutid
hon
Taharat
ﻃَﻬَﺮَﺕ
hon - dåtid
taThuru
ﺗَﻄﻬُﺮُ
hon - nutid
jag
Tahartu
ﻃَﻬَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aThuru
ﺃَﻃﻬُﺮُ
jag - nutid