Arabiska för bandage, förband

Dimaad
ﺿِﻤَﺎﺩ
bandage, förband – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bandage, förband uttalas Dimaad och skrivs ﺿِﻤَﺎﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bandage, förband består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bandage, förband

Alla bokstäver i bandage, förband

ﺿِﻤَﺎﺩ
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺪ
 
Dad
D
mim
m
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bandage, förband består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿِﻤَﺎﺩ och uttalas Dimaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bandage, förband

fi3aal blir Dimaad

Vi har sett att det arabiska ordet för bandage, förband skrivs ﺿِﻤَﺎﺩ och uttalas Dimaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är D, m och d, blir ordet Dimaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bandage, förband