Arabiska för förfall, korruption

fasaad
ﻓَﺴَﺎﺩ
förfall, korruption – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förfall, korruption uttalas fasaad och skrivs ﻓَﺴَﺎﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förfall, korruption består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, sin som skrivs och uttalas s och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förfall, korruption

Alla bokstäver i förfall, korruption

ﻓَﺴَﺎﺩ
ﻓـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ـﺪ
 
fa
f
sin
s
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för förfall, korruption består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺴَﺎﺩ och uttalas fasaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förfall, korruption

fa3aal blir fasaad

Vi har sett att det arabiska ordet för förfall, korruption skrivs ﻓَﺴَﺎﺩ och uttalas fasaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är f, s och d, blir ordet fasaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förfall, korruption