Arabiska för pressa

3aSara
ﻋَﺼَﺮَ
pressa – dåtid han
ya3Siru
ﻳَﻌﺼِﺮُ
pressa – nutid han

Det arabiska verbet för att pressa skrivs ﻋَﺼَﺮَ och uttalas 3aSara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺼِﺮُ och uttalas ya3Siru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet pressa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pressa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pressa

Alla bokstäver i pressa

ﻋَﺼَﺮَ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
ayn
3
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för pressa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺼَﺮَ och uttalas 3aSara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pressa

fa3ala blir 3aSara

Vi har sett att det arabiska ordet för pressa skrivs ﻋَﺼَﺮَ och uttalas 3aSara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, S och r, blir ordet 3aSara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pressa

Böjningsformer av pressa

dåtid
nutid
han
3aSara
ﻋَﺼَﺮَ
han - dåtid
ya3Siru
ﻳَﻌﺼِﺮُ
han - nutid
hon
3aSarat
ﻋَﺼَﺮَﺕ
hon - dåtid
ta3Siru
ﺗَﻌﺼِﺮُ
hon - nutid
jag
3aSartu
ﻋَﺼَﺮﺕُ
jag - dåtid
'a3Siru
ﺃَﻋﺼِﺮُ
jag - nutid