Arabiska för juice

3aSiir
ﻋَﺼِﻴﺮ
juice – maskulinum singular

Det arabiska ordet för juice uttalas 3aSiir och skrivs ﻋَﺼِﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Kategori: dryck
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet juice

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet juice består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med juice

Alla bokstäver i juice

ﻋَﺼِﻴﺮ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ayn
3
Sad
S
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för juice består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺼِﻴﺮ och uttalas 3aSiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för juice

fa3iil blir 3aSiir

Vi har sett att det arabiska ordet för juice skrivs ﻋَﺼِﻴﺮ och uttalas 3aSiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, S och r, blir ordet 3aSiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som juice