Arabiska för katastrof

halaak
ﻫَﻠَﺎﻙ
katastrof – maskulinum singular

Det arabiska ordet för katastrof uttalas halaak och skrivs ﻫَﻠَﺎﻙ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet katastrof består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med katastrof

Alla bokstäver i katastrof

ﻫَﻠَﺎﻙ
ﻫـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
ha
h
lam
l
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för katastrof består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﻠَﺎﻙ och uttalas halaak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för katastrof

fa3aal blir halaak

Vi har sett att det arabiska ordet för katastrof skrivs ﻫَﻠَﺎﻙ och uttalas halaak. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är h, l och k, blir ordet halaak.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som katastrof