Arabiska för tuggande

3alk
ﻋَﻠﻚ
tuggande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tuggande uttalas 3alk och skrivs ﻋَﻠﻚ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tuggande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tuggande

Alla bokstäver i tuggande

ﻋَﻠﻚ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
ayn
3
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för tuggande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻠﻚ och uttalas 3alk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tuggande

fa3l blir 3alk

Vi har sett att det arabiska ordet för tuggande skrivs ﻋَﻠﻚ och uttalas 3alk. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, l och k, blir ordet 3alk.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tuggande