Arabiska för tuggummi

3ilka
ﻋِﻠﻜَﺔ
tuggummi – femininum singular

Det arabiska ordet för tuggummi uttalas 3ilka och skrivs ﻋِﻠﻜَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tuggummi består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tuggummi

Alla bokstäver i tuggummi

ﻋِﻠﻜَﺔ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
ayn
3
lam
l
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tuggummi består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﻠﻜَﺔ och uttalas 3ilka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tuggummi

fi3la blir 3ilka

Vi har sett att det arabiska ordet för tuggummi skrivs ﻋِﻠﻜَﺔ och uttalas 3ilka. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är 3, l och k, blir ordet 3ilka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tuggummi