Arabiska för hej

'ahlan
ﺃَﻫﻠﺎً
hej –

Det arabiska ordet för hej uttalas 'ahlan och skrivs ﺃَﻫﻠﺎً.

Om ljudfilerna

Så används ordet hej

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hej består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hej

Alla bokstäver i hej

ﺃَﻫﻠﺎً
ﻫـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
alif hamza
'
ha
h
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för hej består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺃَﻫﻠﺎً och uttalas 'ahlan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver