Arabiska för befolkning

'ahl
ﺃَﻫﻞ
befolkning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för befolkning uttalas 'ahl och skrivs ﺃَﻫﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet befolkning består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med befolkning

Alla bokstäver i befolkning

ﺃَﻫﻞ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﻫـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för befolkning består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻫﻞ och uttalas 'ahl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för befolkning

fa3l blir 'ahl

Vi har sett att det arabiska ordet för befolkning skrivs ﺃَﻫﻞ och uttalas 'ahl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är ', h och l, blir ordet 'ahl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som befolkning