Arabiska för inkluderande

mutaDammin
ﻣُﺘَﻀَﻤِّﻦ
inkluderande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inkluderande uttalas mutaDammin och skrivs ﻣُﺘَﻀَﻤِّﻦ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkluderande består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkluderande

Alla bokstäver i inkluderande

ﻣُﺘَﻀَﻤِّﻦ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
ta
t
Dad
D
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för inkluderande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻀَﻤِّﻦ och uttalas mutaDammin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inkluderande

mutafa33il blir mutaDammin

Vi har sett att det arabiska ordet för inkluderande skrivs ﻣُﺘَﻀَﻤِّﻦ och uttalas mutaDammin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är D, m och n, blir ordet mutaDammin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inkluderande