Arabiska för inkludera, innehålla, medföra

taDammana
ﺗَﻀَﻤَّﻦَ
inkludera, innehålla, medföra – dåtid han
yataDammanu
ﻳَﺘَﻀَﻤَّﻦُ
inkludera, innehålla, medföra – nutid han

Det arabiska verbet för att inkludera, innehålla, medföra skrivs ﺗَﻀَﻤَّﻦَ och uttalas taDammana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻀَﻤَّﻦُ och uttalas yataDammanu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkludera, innehålla, medföra består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkludera, innehålla, medföra

Alla bokstäver i inkludera, innehålla, medföra

ﺗَﻀَﻤَّﻦَ
ﺗـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
Dad
D
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för inkludera, innehålla, medföra består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻀَﻤَّﻦَ och uttalas taDammana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inkludera, innehålla, medföra

tafa33ala blir taDammana

Vi har sett att det arabiska ordet för inkludera, innehålla, medföra skrivs ﺗَﻀَﻤَّﻦَ och uttalas taDammana. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är D, m och n, blir ordet taDammana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inkludera, innehålla, medföra

Böjningsformer av inkludera, innehålla, medföra

dåtid
nutid
han
taDammana
ﺗَﻀَﻤَّﻦَ
han - dåtid
yataDammanu
ﻳَﺘَﻀَﻤَّﻦُ
han - nutid
hon
taDammanat
ﺗَﻀَﻤَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tataDammanu
ﺗَﺘَﻀَﻤَّﻦُ
hon - nutid
jag
taDammantu
ﺗَﻀَﻤَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'ataDammanu
ﺃَﺗَﻀَﻤَّﻦُ
jag - nutid