Arabiska för bland, inom, inuti

Dimna
ﺿِﻤﻦَ
bland, inom, inuti – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bland, inom, inuti uttalas Dimna och skrivs ﺿِﻤﻦَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet bland, inom, inuti

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bland, inom, inuti består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bland, inom, inuti

Alla bokstäver i bland, inom, inuti

ﺿِﻤﻦَ
ﺿـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺿـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Dad
D
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bland, inom, inuti består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺿِﻤﻦَ och uttalas Dimna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver