Arabiska för arm

dhiraa3
ﺫِﺭَﺍﻉ
arm – femininum singular

Det arabiska ordet för arm uttalas dhiraa3 och skrivs ﺫِﺭَﺍﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns arm i:

dhur3aan
ﺫُﺭﻋَﺎﻥ
arm – femininum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arm består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i arm

ﺫِﺭَﺍﻉ
 
 
ـﺬ
ـﺮ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
dhal
dh
ra
r
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för arm består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫِﺭَﺍﻉ och uttalas dhiraa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver