Arabiska för muddra

nakasha
ﻧَﻜَﺶَ
muddra – dåtid han
yankashu
ﻳَﻨﻜَﺶُ
muddra – nutid han

Det arabiska verbet för att muddra skrivs ﻧَﻜَﺶَ och uttalas nakasha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻜَﺶُ och uttalas yankashu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet muddra

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet muddra består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, kaf som skrivs och uttalas k och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med muddra

Alla bokstäver i muddra

ﻧَﻜَﺶَ
ﻧـ
ـﻜـ
ـﺶ
 
ﻧـ
ـﻜـ
ـﺶ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
nun
n
kaf
k
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för muddra består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻜَﺶَ och uttalas nakasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för muddra

fa3ala blir nakasha

Vi har sett att det arabiska ordet för muddra skrivs ﻧَﻜَﺶَ och uttalas nakasha. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, k och sh, blir ordet nakasha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som muddra

Böjningsformer av muddra

dåtid
nutid
han
nakasha
ﻧَﻜَﺶَ
han - dåtid
yankashu
ﻳَﻨﻜَﺶُ
han - nutid
hon
nakashat
ﻧَﻜَﺸَﺖ
hon - dåtid
tankashu
ﺗَﻨﻜَﺶُ
hon - nutid
jag
nakashtu
ﻧَﻜَﺸﺖُ
jag - dåtid
'ankashu
ﺃَﻧﻜَﺶُ
jag - nutid