Arabiska för entusiasm

Hamaas
ﺣَﻤَﺎﺱ
entusiasm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för entusiasm uttalas Hamaas och skrivs ﺣَﻤَﺎﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet entusiasm består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med entusiasm

Alla bokstäver i entusiasm

ﺣَﻤَﺎﺱ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Ha
H
mim
m
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för entusiasm består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻤَﺎﺱ och uttalas Hamaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för entusiasm

fa3aal blir Hamaas

Vi har sett att det arabiska ordet för entusiasm skrivs ﺣَﻤَﺎﺱ och uttalas Hamaas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är H, m och s, blir ordet Hamaas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som entusiasm