Arabiska för förälskelse, kärlek

gharaam
ﻏَﺮَﺍﻡ
förälskelse, kärlek – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förälskelse, kärlek uttalas gharaam och skrivs ﻏَﺮَﺍﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förälskelse, kärlek

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förälskelse, kärlek består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förälskelse, kärlek

Alla bokstäver i förälskelse, kärlek

ﻏَﺮَﺍﻡ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ghayn
gh
ra
r
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förälskelse, kärlek består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺮَﺍﻡ och uttalas gharaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver