Arabiska för bot

gharaama
ﻏَﺮَﺍﻣَﺔ
bot – femininum singular

Det arabiska ordet för bot uttalas gharaama och skrivs ﻏَﺮَﺍﻣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bot i:

gharaamaat
ﻏَﺮَﺍﻣَﺎﺕ
bot – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bot består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bot

Alla bokstäver i bot

ﻏَﺮَﺍﻣَﺔ
ﻏـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
ghayn
gh
ra
r
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bot består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﺮَﺍﻣَﺔ och uttalas gharaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver